ἀπαφουλίστωρ

ἀπαφουλίστωρ
Grammatical information: ?
Meaning: · σταφυλῖνος H.
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Latte comments "ἀφ-υλίστωρ cum u.l. ἀπ-", but DELG comments that ἀφυλίζειν (`strain off') could mean `filter'(?), which does not fit semantically. Could it stand for *σταφουλ-?
Page in Frisk: --

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.